7. რა არის სილქ როუდ ჯგუფის ხედვა ტერიტორიის განვითარების კუთხით?

“სილქ როუდ ჯგუფის” ხედვა ითვალისწინებს ყოვლისმომცველ მიდგომას ტერიტორიის განვითარებისთვის, მისი ზოგადი მიმზიდველობის გასაზრდელად და გრძელვადიანი ღირებულების შესაქმნელად, რაც საბოლოო ჯამში დადებითად მოქმედებს ქალაქის და რეგიონის მიმზიდველობის გაუმჯობესებაზე, ადგილობრივი მაცხოვრებლების და სტუმრებისთვის უკეთესი პირობების შექმნაზე და კომპანიის აქტივების გრძელვადიანი ღირებულების გაზრდაზე.