7. რა ეტაპზეა საქანელას პროექტი?

2020 წლის იანვარში დამტკიცდა გენერალური გეგმის დავალება, საკითხი განხილული იქნა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოზე (ოქმი N35, 24.09.2020 წ), რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც აღნიშნულ საკითხს მიეცა დადებითი შეფასება.ამ ეტაპზე გენერალური გეგმის დასამტკიცებლად შეტანილია ყველა დოკუმენტი და ველოდებით მის დამტკიცებას.