6. როგორ იქნა განსაზღვრული სამშენებლო ფართი და რამდენი კვადრატულია ჯამში?

საპროექტო ტერიტორია, სანაპიროს ქუჩასა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ჩათვლით, ჯამში 65 000 კვ.მ-ს აღწევს. აქედან 33 ათასი კვადრატული მეტრი იქნება საცხოვრებელი, 12 დან 15 ათასამდე საოფისე, სასტუმრო და კომერციული ფართები.

თბილისის მერიასთან და ისტორიულ საბჭოსთან მოლაპარაკების გზით განისაზღვრა, რომ პროექტის სამშენებლო ფართი არ უნდა აჭარბებდეს 65.000 კვადრატულ მეტრს (კოეფიციენტი 3.1). განისაზღვრა ფუნქციების პროპორციული განაწილებაც, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო მოცულობის ნახევარზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო საცხოვრებელი ბინები, ხოლო დანარჩენი კი, კომერციული დანიშნულების ფართები: მაღაზიები, რესტორნები, ოფისები და სასტუმრო. ტერიტორიის შეძენისას აქ 4.6 კოეფიციენტი იყო დაშვებული, რაც 100 000 კვადრატის აშენების შესაძლებლობას იძლეოდა. ბოლო ვერსიის თანახმად, საპროექტო ტერიტორია 65.000 კვადრატულამდე იქნა შემცირებული.