12. რა სიმაღლის არის საქანელას პროექტის ყველაზე მაღალი ნაგებობა?

პროექტი ითვალისწინებს ჯავახიშვილის სახლ-მუზეუმის მასშტაბს და უშუალოდ მის გვერდით მდგომი შენობები არ გადააჭარბებენ მის სიმაღლეს. პროექტის ერთადერთი, მაღლივი შენობა 25 სართულიანია (85 მ)და განთავსებულია ჯავახიშვილის ქუჩიდან მოშორებით, სანაპიროზე.