8. როგორია სილქ როუდ ჯფუფის უძრავი ქონების პროექტების სტრატეგია?

„სილქ როუდ ჯგუფის“ მიდგომა უძრავი ქონების პროექტებისადმი გამოირჩევა გრძელვადიანი ხედვით, რაც კონკრეტული ობიექტის კომპლექსურად და თანმიმდევრული განვითარებას გულისხმობს. განხორციელებული პროექტები არ არის ორიენტირებული მოკლევადიანი და ერთჯერადი მოგების მიღებაზე. ამის ნათელი მაგალითებია წინანდლის კომპლექსი, პროექტები ბათუმსა და თბილისში, სადაც ადგილობრივ ლანდშაფტთან ჰარმონიულად შერწყმული ტურისტული მიზიდულობის ცენტრებია შექმნილი.